Podatek VAT w sklepie internetowym

Podatek od towarów i usług VAT. W Polsce od 1 stycznia 2011 obowiązuje 23% podstawowa stawka podatkowa. Dla niektórych towarów i usług przewidziano stawki obniżone: 8% oraz 5% (stawka 5% obejmuje produkty żywnościowe, książki na wszystkich nośnikach fizycznych oraz czasopisma).Domyślna stawka podatkowa w e-sklepie to 23%. Możesz dodać lub zmienić stawkę VAT w administracji sklepu.

Wprowadzaj ceny produktów w e-sklepie bez podatku VAT (netto)

W sekcji E-sklep → Ustawienia e-sklepu → CENA/VAT/WALUTA ustawieniem domyślnym jest wyświetlanie ceny bez podatku VAT. Oznacza to, że cena produktu musi być wpisywana bez podatku, a vat zostanie obliczony automatycznie według wybranej stawki. W ogólnym widoku na stronie głównej i w kategoriach wyświetlane będą ceny netto, a dopiero w szczegółach produktu ceny brutto. Na przykład, jeżeli wprowadzisz cenę 100 zł za jeden produkt na stronie głównej pokaże się cena 100 zł, a w szczegółach produktu 100 zł oraz pogrubione 123 zł (przy stawce procentowej 23%).

Wprowadzaj ceny produktów z podatkiem VAT.

Jeżeli zaznaczysz opcję wprowadzaj ceny produktów bez VAT, system automatycznie odejmie podatek od wprowadzonej ceny i wyświetli ją mniejszą czcionką w szczegółach produktu, np. wprowadzając cenę 100 zł, do zapłaty będzie właśnie tyle, a mniejsza cena to 73 zł.

1

Ceny produktów można zmieniać grupowo. Możesz procentowo lub kwotowa odjąć lub dodać ceny od poprzednich w sekcji E-sklep → Produkty → Edytuj cenę.

2