Automatyczne generowanie faktur

Dodaliśmy możliwość automatycznego generowania faktur. Po każdym otrzymanym zamówieniu system będzie automatycznie generował do niego fakturę w formacie pdf i html. Już nie będzie potrzeby ręcznego generowania faktur.W sekcji E-sklep → Zamówienia → Ustawienia, na samym dole strony znajdziecie konfigurację tych ustawień.

1

Zwróćcie uwagę na dostępne opcje:

Ostatni numer wygenerowanej faktury (tutaj możecie ustalić konkretny numer, od którego zaczną być generowane kolejne numery, np. 100).

Faktury będą generowane automatycznie (jak odhaczymy tę opcję, do każdego złożonego zamówienia, automatycznie utworzy się faktura w formacie pdf lub html).

WAŻNE: Aby automatyczne generowanie faktur działało poprawnie, musisz także zaznaczyć opcję „Automatycznie generowanie numerów faktur

Przypuśćmy, że chcemy, aby faktury generowały się automatycznie, tuż po złożeniu zamówienia przez klienta oraz, aby numery faktur zaczynały się od 100. Ustawienia do tego scenariusza wyglądają następująco:

2

Potem wystarczy zachować zmiany.

Możecie także ustalić termin zapłaty za fakturę dla waszych klientów. W polu „Termin płatności” podaj ilość dni, ile klient ma na zapłatę należności od dnia wygenerowania faktury (złożenia zamówienia). Na podstawie wprowadzonej liczby system obliczy datę i wyświetli ją na fakturze jako termin płatności.

3

Po tych ustawieniach, jeżeli klient złoży zamówienie, jego automatycznie wygenerowana faktura będzie miała numer 101. Fakturę można zobaczyć klikając w ikonkę pdf lub html przy zamówieniu klienta.

4