EditEshop – prosta edycja plików CSV

Program EditEshop służy do edycji plików csv z produktami z systemu sklep-szybko.pl, webareal.cz i wszystkich innych wersji językowych. Od dnia dzisiejszego możecie pobrać program bezpośrednio w administracji systemu, w dziale E-sklep → Import. Program uruchomi się bezpośrednio po zainstalowaniu.1

Ten program oferuje:

 • czytanie plików CSV kodowanych w windows-1250 / UTF-S
 • zachowanie produktów po ponownym załadowaniu do e-sklepu
 • tworzenie drzew kategorii według klasyfikacji produktów
 • możliwość zmiany nazwy połączonych numerów kategorii na własne nazwy tekstowe, które zostaną zachowane do dalszej pracy z plikiem
 • możliwość regulacji szerokości kolumn
 • pełnotekstowe wyszukiwanie we wszystkich polach tekstowych
 • filtrowanie na własnych warunkach
 • proste duplikowanie produktów za pomocą klawisza F4
 • możliwość grupowej zmiany cech w oznaczonych produktach (Nowość, W magazynie, Najpopularniejsze...)
 • wyświetlanie produktów według przypisania do kategorii lub specjalnych kategorii (w magazynie, na stronie głównej, nowość, akcja...)
 • wybór wyświetlania zdjęć bez prefixu

 

Opis programu i niektórych funkcji:

 1. Pasek narzędzi, gdzie znajdują się opcje do otwierania nowego pliku CSV, dodawania nowych wierszy do tabeli, usuwania oznaczonego (jednego lub więcej) wiersza, przycisk Zapisz dane, filtr do łatwego przeszukiwania i inne.
 2. Struktura drzewa kategorii e-sklepu, które znajdują się w otwartym pliku CSV oraz kategorie specjalne (bazar, akcja, nowość itp.)
 3. Zawartość otwartego pliku CSV jak również dane z tego pliku.
 4. Pole do szybkiej zmiany opisu produktu oraz głównego zdjęcia.

 

2

 

Wyszukiwanie odbywa się przy pomocy opcji Szukaj znajdującej się na górnym pasku narzędzi (można też wcisnąć CTRL+F). Po wpisaniu szukanego tekstu program wyświetli wszystkie produkty, w których ten tekst znalazł.

3

Inną możliwością wyszukiwania jest użycie filtru. Można go otworzyć po kliknięciu prawego przycisku myszy na wolnej przestrzeni i wybraniu opcji Filtr (a także po wciśnięciu klawiszy ALT+F).

Filtr umożliwia szczegółowe wyszukiwanie w otwartym pliku. Można wybrać kolumnę, w której chcemy szukać, wartość, którą chcemy wyszukać oraz powiązanie, jakie ma szukana wartość do oczekiwanych wyników (na przykład większy niż zadana wartość, mniejszy niż zadana wartość, takie same itp.)

4

W programie można także do oznaczonych produktów wprowadzać masowe zmiany.

Produkty oznaczamy w kolumnie X lub przy pomocy klawisza Insert. Wszystkie produkty naraz można zaznaczyć przyciskając klawisze CTRL+A, a następnie Insert. Później klikamy prawy przycisk myszy i przy opcji Masowa zmiana znaków zaznaczonych pozycji mamy do wyboru cechy produktu (na przykład Nowość) oraz jej wartości (tak lub nie).

5