Import plików XML i CSV

Po długim rozwoju wdrożyliśmy uniwersalny import plików CSV i XML. Czemu ma to właściwie służyć? Przy pomocy masowego importu można w prosty sposób wysyłać produkty do dostawców, hurtowników, z pliku exportowego do porónywarek cen, przenieść produkty z konkurencyjnego systemu do sklep-szybko.pl itp.A wszystko to niemal w każdej dowolnej strukturze plików XML lub CSV, których uniwersalny import można wykonać bez pomocy programisty.

Z pewnością jest to wyjątkowa funkcja i mamy nadzieję, że będziecie z niej zadowoleni.

Uniwersalny import znajduje się w dziale E-sklep → Import → zakładka Uniwersalny import.

1

Po kliknięciu w Import Uniwersalny pojawią się trzy opcje do wyboru.

Opis możliwości:

Nowa mapa importowa – służy do załadowania mapy, która jeszcze nie została przesłana do systemu.

Systemowe mapy importowe – zdefiniowane mapy poszczególnych systemów dostarczających e-sklepy (w tym wyjaśnienia rodzajów plików, które można przesłać do naszej administracji).

Przykład: Taką strukturę zapisu można znaleźć w menu rozwijanym: evron.cz (csv, win1250) – oznacza to, że można przejść z evron.cz do naszego systemu, jeśli wygenerujecie plik CSV z e-sklepu na evron.cz, który musi być kodowany w windows1250.

Moje własne mapy importowe – zachowane mapy, na których już pracowano.

Po wybraniu jednej z możliwości klikamy strzałkę w prawo.

W ten sposób przechodzimy do części, w której można wybrać plik (XML lub CSV), który chcemy załadować do sklepu. Klikamy przycisk Dodaj plik do importu.

Tutaj mamy do wybory opcje Prześlij plik z Twojego komputera (jeżeli plik znajduje się gdzieś na waszym komputerze, na przykład na pulpicie) lub Plik z folderu CSV (jeżeli plik CSV lub XML znajduje się w folderze o nazwie CSV, który z kolei znajduje się w dziale Aplikacje, zakładka Menedżer plików → csv).

2

Tutaj zaczynają się dwie drogi:

1. Przesyłanie pliku XML

Po wybraniu pliku XML należy określić ścieżkę do podstawowych elementów.

3

Istotne jest, aby wprowadzić poprawną ścieżkę do elementów produktów. Jest to ścieżka, która w pliku XML prowadzi do ważnych parametrów produktów (Nazwa, Cena, Zdjęcie itp.). W naszym systemie jest jedna ścieżka /SHOP/SHOPITEM, która jest pokazana na powyższym obrazku. Rysunek poniżej przedstawia konkretny przykład pliku XML. Można zauważyć, że za znacznikiem SHOPITEM są elementy charakteryzujące produkt (PRODUCT, DESCRIPTION, PRICE itd.). Ścieżka do tych elementów to SHOP/SHOPITEM.

4

2. Przesyłanie pliku CSV

Przy przesyłaniu pliku w formacie csv ważny jest sposób kodowania. System oferuje wygodny i prosty rodzaj kodowania, który powinien odpowiadać przesyłanym plikom. Konieczne jest również określenie od którego wiersza zaczynają się dane oraz który wiersz zawiera nagłówki kolumn. Następnie wybieramy ustawienia separatora tekstu.

5

Po wgraniu danych wybierz plik do zaimportowania i przejdź do następnego etapu.

6

Na następnym etapie wyświetlą nam się selektory, których musimy przypisać poszczególne węzły. Węzłami w pliku xml są zwykle nazwy elementów w nim zawartych (np. CENA, NAZWA_PRODUKTU, IMG_URL). W pliku CSV są to nazwy kolumn (np. Kod produktu, Nazwa produktu, Cena itp.)

Na zdjęciu poniżej po prawej stronie widać listę węzłów, które pochodzą z pliku csv. Węzły, które są przypisane już do selektorów podświetlą się na zielono.

Po lewej stronie przypisujemy węzły do selektorów – tylko nieprzypisane lub wszystkie węzły. Przy wyborze opcji tylko nieprzypisane węzły, selektor będzie nam proponował tylko te węzły, które jeszcze nie zostały przypisane. Obok możemy także nadać nazwę mapie, wpisując nazwę w pole „Zachowaj mapę jako:” i klikając OK.

7

Teraz musimy poszczególne nazwy (węzły) przypisać do odpowiednich selektorów. Jeżeli mamy w nazwie konkretnego węzła na przykład numer produktu, to należy ten węzeł przypisać do odpowiadającego mu selektora. Z listy opcji wybieramy odpowiedni element (węzeł).

89

W ten sposób wypełniamy wszystkie selektory. Na kolejnym przykładzie widać ustawienia selektora ceny i podatku VAT. Klikamy na pole Ustawienia importu. Pokaże się nam następujące menu.

1011

Po pierwsze trzeba wybrać cenę, jaką wpisywaliśmy do pliku csv lub xml (z lub bez podatku VAT bądź mamy wpisane oba rodzaje).

Z menu rozwijanego wybieramy węzeł, w którym te ceny się mieszczą (w naszym przypadku jest to węzeł o nazwie Nasza cena oraz Cena standardowa, czyli ta przekreślona.

Następnie ustalamy stawki podatku VAT. Musisz wybrać, czy VAT w pliku zapisany jest w liczbie procentowej lub jako identyfikator, np. przy standardowej stawce VAT identyfikatorem może być liczba 1).

Na końcu przypisujemy węzeł z podatkiem (w naszym przypadku jest to VAT (1|2|3)).

Po przypisaniu wszystkich węzłów przechodzimy do etapu czwartego – Import.

12

Na ostatnim etapie wprowadzone produkty można sklasyfikować jako Nowo utworzone i Zaktualizowane. Jest to możliwe przez ustalenie identyfikatora aktualizowanych produktów (Numer produktu, Nazwa produktu, ID, Kod EAN).

Na przykład przed importem mieliśmy w sklepie produkt o nazwie czarna koszula. Teraz wprowadziliśmy trzy nowe produkty o nazwie czarna koszula, zielona koszula i czerwona koszula. Dane na temat czarnej koszuli po prostu chcesz zaktualizować (nie chcesz mieć w sklepie dwóch czarnych koszul – nie dodajemy jej jako nowy produkt). Musimy więc poinformować system, według której cechy ma produkty aktualizować. W tym przypadku zaznaczylibyśmy opcję Nazwa produktu.

Ponownie, na tym etapie możemy zapisać mapę, jeżeli tego nie zrobiliśmy wcześniej. Następnie kliknij przycisk Importuj.

13

Po kliknięciu Importuj automatycznie zostanie utworzona kopia zapasowa produktów, a potem dopiero wykona się import. Jest zatem możliwe przywrócenie stanu sprzed importu. Jeżeli zajdzie potrzeba przywrócenia stanu sprzed importu, kopię zapasową znajdziemy w sekcji E-sklep → Produkty → Kopia zapasowa

14

Kopie zapasowe są tworzone automatycznie (przy przesyłaniu plików xml lub csv) lub możesz sam utworzyć ją ręcznie (klikając przycisk Utwórz kopię zapasową).

Kopie zapasowe wykonywane są w następujący sposób:

  • w ciągu jednego dnia można wykonać jedną automatyczną kopię zapasową.
  • w ciągu jednego dnia można wykonać nieograniczoną ilość ręcznych kopii zapasowych, ale przechowywana będzie tylko ostatnio wykonana (poprzednie są usuwane)