Nowy edytor tekstowy

Do administracji e-sklepu dodaliśmy nowy edytor tekstowy.Teraz można sobie wybrać jeden z dwóch widoków – KLASYCZNY WIDOK i NOWY WIDOK. Rodzaj widoku wybieramy w sekcji Ustawienia → Ustawienia administracji → Struktura edytora tekstowego. Z menu rozwijanego możeby wybrać nowy lub stary widok.

Ważne: Obie opcje mają dokładnie te same funkcje. Różnica jest jedynie w sposobie wyświetlania.

1

Wygląd widoku klasycznego

2

Wygląd widoku nowego

3

Biorąc pod uwagę to, że funkcje w obu widokach są takie same, ikony objaśnimy w widoku klasycznym.

1. Nowy dokument

Tym przyciskiem można bardzo szybko usunąć aktualną zawartość.

4

2. Przyciski do edycji tekstu (wytłuszczenie, kursywa, podkreślenie, przekreślenie)

Te przyciski służą do edycji formy, wyglądu tekstu

5

3. Wyrównanie tekstu (do lewej, wyśrodkowanie, do prawej, wyjustowanie)

Każdy tekst możemy także wyrównać do lewej, do prawej, wyjustować bądź wyśrodkować.

6

4. Zwiększenie i zmniejszenie wcięcia

tekst można także wyrównać, według preferencji za pomocą przycisków Zmniejsz wcięcie i Zwiększ wcięcie.

7

5. Wstawianie/edycja oraz usuwanie linków

Najpierw wpiszemy dowolny tekst (na przykład „Tekst jako link). Tekst musimy zaznaczyć i kliknąć ikonę Wstaw/edytuj link.

8

Otworzy się nam następujące okno. Tutaj musimy wpisać adres linku (jeżeli chcemy, aby link otwierał stronę google.pl wpisujemy http://www.google.pl). Pod nim widnieje tekst linku, który jeszcze tutaj możemy poprawić oraz określić, czy link ma się otwierać w nowym oknie czy też nie.

9

Ustawienie na powyższym obrazku oznacza, że tekst „Tekst jako link” po kliknięciu przez klienta przekieruje go na stronę www.google.pl i otworzy się według wyboru w nowym lub bieżącym oknie.

Jeżeli mamy dowolny tekst oznaczony jako link, a chcielibyśmy go usunąć, wystarczy zaznaczyć dany tekst i kliknąć ikonę Usuń link.

10

Kotwica

Kotwica służy do tworzenia linków, które mogą nas przekierować na przykład w inne miejsce na tej samej stronie.

Wstawmy przykładowo trzy paragrafy tekstu.

11

Przyjmujemy, że będziemy chcieli ustawić tak, że po kliknięciu na tekst „1. Paragraf” przeniesie nas na koniec paragrafu 3.

Postępujemy następująco: najpierw odnajdujemy miejsce, do którego chcemy przekierować klienta (w naszym przypadku to jest koniec 3. paragrafu). Umieszczamy kursor na koniec paragrafu 3. i klikamy na ikonę kotwicy.

Kiedy klikniemy na ikonę kotwicy, wyskoczy nam okno jak na zdjęciu poniżej. W tym oknie wpisujemy nazwę kotwicy (na przykład kotwica321).

12

Kotwica jest utworzona. Teraz musimy ustawić tekst „1. Paragraf” jako link i połączyć z kotwicą. Wykonamy to oznaczając tekst i klikając na ikonę Wstaw/edytuj link.

13

tutaj wystarczy wybrać kotwicę, którą nazwaliśmy „kotwica321”. Tym samym automatycznie w pole link zostanie wstawiona „kotwica321”.

Teraz tekst „1. Paragraf” ustawiony został jako link i kiedy klient na niego kliknie, strona przesunie się na koniec paragrafu 3.

Wstaw/edytuj zdjęcie

Wstawić obrazek (lub poprawić już wstawiony) możemy za pomocą ikony Wstaw/edytuj obrazek, która znajduje się w drugim rzędzie.

14

Jeżeli klikniemy na tę ikonę wyświetli nam się następujące okienko. Jeżeli chcemy wybrać zdjęcie, klikamy na ikonę foldera.

15

Wyświetli nam się menedżer plików, z którego możemy wybrać zdjęcie lub możemy też wgrać je bezpośrednio z naszego komputera. To wykonamy po kliknięciu ikony wyślij znajdującej się u góry.

16

Dzięki tej możliwości dostaniemy się do zawartości komputera, gdzie znajdziemy pożądane zdjęcie i wybierzemy je. Źródło oraz wymiary wypełnione zostaną automatycznie. Rozmiary możemy dowolnie zmieniać. Następnie klikamy OK.

17

Tym sposobem wstawiliśmy zdjęcie.

Jeżeli chcielibyśmy wstawione zdjęcie edytować (na przykład zmienić rozmiary), wystarczy zdjęcie oznaczyć i ponownie kliknąć na ikonę Wstaw/edytuj obrazek.

Wstawianie video na stronę

Wstawianie filmów odbywa się przy pomocy ikony Wstaw/edytuj video, która została zaznaczona na poniższym zdjęciu.

18

Po kliknięciu na ikonę pojawi się następujące okno. W nim interesuje nas główne pole o nazwie źródło.

19

W te pole możemy wstawić na przykład adres URL filmu z Youtube. Wchodzimy wtedy do serwisu (www.youtube.pl), gdzie wybieramy interesujące nas video i kopiujemy jego adres URL.

Adres wklejamy do pola Źródło i klikamy ok (także możemy edytować na przykład rozmiar filmu).

20

Teraz w edytorze pokaże nam się szara ramka, która oznacza, że video zostało wstawione prawidłowo.

21