Import wariantów przez plik CSV

Funkcja przenoszenia/edycji produktów razem z ich wariantami. Jeżeli mamy wiele wariantów, ułatwi to ich edycję w jednym dokumencie CSV.Jeżeli mamy już utworzoną listę wariantów w sekcji E-sklep -> Warianty produktów, to musimy wygenerować plik z tymi wariantami w sekcji E-sklep -> Import -> Import wielu wariantów.

Plik można edytować, kasować, dodawać warianty (zgodnie z utworzoną listą w systemie), zmieniać ich ceny oraz stan magazynu. Po naniesieniu wszystkich potrzebnych zmian możemy warianty importować spowrotem do systemu.

Przed importem wariantów należy przypisać je do odpowiednich produktów. Najlepiej jest wygenerować sobie plik z istniejącymi produktami (E-sklep -> Import -> Grupowy import produktów - wygeneruj bieżący plik(i) CSV). W taki sposób sprawdzimy ID produktów, które musimy wstawić do pliku z wariantami. Pod listą wariantów, którą chcemy przypisać do jednego produktu wstawiamy nowy wiersz oraz ID produktu. Przypuśćmy, że ID produktu to 1. Musimy wstawić 1_ tak, jak na obrazku poniżej:

xx

W tym wierszu już nic innego nie piszemy!!

Po przypisaniu wariantów do produktu możemy importować plik w sekcji, gdzie ten plik generowaliśmy. Po załadowaniu pliku, klikamy przycisk Dodaj nowe dane.

 

j

Po dodaniu musimy sprawdzić, czy warianty zostały prawidłowo przypisane do produktów.

b