Cena Podstawowa

Dodaliśmy możliwość przypisania ceny podstawowej każdemu produktowi.Cenę podstawową można stosować w przypadku sprowadzania towarów zza granicy. Szczególnie przydatna funkcja dla przedsiębiorców, którzy kupują towary w jednej walucie i sprzedają je w innej.

Cena podstawowa jest daną, która nie wyświetla się w serwisie po stronie użytkownika sklepu, jest widoczna jedynie w administracji.

d

Najprościej można tę funkcję wytłumaczyć na przykładzie. Założmy, że sprowadzamy towar zamawiając go w walucie euro. U dystrybutora sukienka kosztuje nas 15 Euro i kurs Euro względem złotego w momencie wprowadzania produktu do naszego sklepu wynosił 4,12. W cenie podstawowej produktu wpisujemy cenę euro z marżą, np. 18 euro, ale chcemy tę sukienkę sprzedać w walucie polskiej. W momencie wprowadzania artykułu opłacało nam się ją sprzedać za 75 zł (18 euro x 4,12 = 74,16). Po kilku tygodniach, gdy kurs Euro gwałtownie wzrósł względem złotego, możemy podnieść cenę produktu w walucie PLN w edycji produktu, lub gdy mamy wiele produktów kupionych w euro i cena podstawowa jest wpisana, możemy zmienić kurs dla wszystkich produktów z ceną podstawową.

W sekcji E-sklep -> Ustawienia e-sklepu -> Cena/Vat/waluta, możemy przeliczyć ceny wszystkich produktów, które mają wpisaną cenę podstawową.

v

Po wprowadzeniu nowego kursu i kliknięciu przycisku Zmień ceny według ustalonego kursu walut, cena sukienki (oraz wszystkich artykułów z wprowadzoną ceną podstawową) zostanie przeliczona.

s

Przed zmianą cen wszystkich produktów system zachowa kopię zapasową na wypadek złego przeliczenia waluty. Kopię zapasową można przywrócić w sekcji E-sklep -> Produkty -> Kopia zapasowa.