Masowy import pliku CSV – INSTRUKCJA

Masowy import / edycja przy pomocy pliku CSVPraca z plikiem importowym CSV pozwala na dokonanie wielu zmian na wszystkich produktach w sklepie jednocześnie, takich jak zmiana cen, wstawienie kilku produktów naraz itp.

Przed przesłaniem takiego pliku do systemu należy najpierw upewnić się, czy plik jest w odpowiednim formacie, tj. CSV, a następnie czy struktura jest dokładnie taka, jaką system wywołuje bezpośrednio.

Przykładowy plik można pobrać tutaj lub też w administracji wersji testowej bądź już płatnej w dziale „Esklep” > „Import”. W tym pliku można dokładnie sprawdzić prawidłową strukturę = kolejność kolumn.

Wstawianie nowego produktu

Do wstawiania nowych produktów służy pusty plik CSV jak również plik z danymi, które już istnieją w systemie (jeżeli Twój sklep zawiera już jakieś produkty).

Rozmiar takiego pliku nie może przekraczać 5 MB, a ilość produktów nie powinna być większa niż 3000 sztuk. Jeżeli plik lub jego zawartość przekraczają te liczby, podziel go na dwie części. Jednak te rozwiązanie jest zalecane w przypadku plików o prostej konstrukcji, jeden produkt w jednej linii. Jeśli produkt jest podzielony na wiele linii (wielkogabarytowość treści), dystrybucja danych jest słabsza, tym samym powoduje spadek jakości zapisu danych do Twojego e-sklepu.

Opis pól, które mogą być niezrozumiałe w pliku importowym CSV:

ID – nie jest określany w pliku importowym. Jest ustalany bezpośrednio przez system i jeżeli go wprowadzisz, system zastąpi już istniejący produkt, a zatem zgodnie z ID, naprawi/zmieni dane, które zawarte są w tym produkcie. Jeżeli produkt o wprowadzonym ID nie istnieje, system utworzy nowy z tym ID.

Kod produktu – pole opcjonalne, nie jest konieczne do wprowadzenia przy imporcie produktów. Numer ten służy do wyszukiwania produktów na stronie jak i w administracji

Cena – wprowadzana cena sugerowana (przekreślona na stronie, umieszczana tylko informacyjnie) oraz nasza cena. W zależności od ustawień Twojego e-sklepu, gdzie skonfigurowałeś wstawianie cen z lub bez VAT. Jeżeli w Twoich ustawieniach wprowadzasz ceny bez VAT, podatek zostanie obliczony automatycznie i odwrotnie.

Zdjęcia – Produkt może zawierać dwa główne obrazy:

Zdjęcie (oryginalny rozmiar) = obraz, który jest widoczny po kliknięciu na zdjęcie w szczegółach produktu. Zatem jest to największe zdjęcie ukazujące produkt.

Zdjęcie (podgląd) = obrazek lub miniatura pojawiająca się na liście produktów. Zalecany rozmiar to 160x160 pikseli. Jeżeli nie posiadasz obrazów w takim rozmiarze, pozostaw te pole puste. Po prawidłowym wstawieniu zdjęć produktów system sam w ciągu kilku minut utworzy z nich miniaturki w odpowiednim rozmiarze.

Zdjęcia mogą być definiowane na różne sposoby:

  • Używając nazwy zdjęcia – do pliku importowego można wprowadzać nazwy tylko łącznie z końcówkami – np. wpisać w pole zdjęcia „obrazek.jpg” - w tym przypadku konieczne jest, aby obraz został zapisany w menedżerze plików (dział moduły w panelu administracyjnym) w folderze ZDJĘCIA. Po zaimportowaniu, przesłane produkty i zdjęcia automatycznie się połączą na podstawie ich nazw. Należy pamiętać, aby zachować ten sam rozmiar czcionki i wielkość końcówki (.Jpg / .JPG)
  • Używając pełnej ścieżki zdjęcia (adres absolutny URL) – na przykład http://www.webareal.cz/fotky123/obrazky/obrazek.jpg – w tym wypadku system wyświetla dane zawarte w adresie, linku do zdjęcia (zdjęcie nie jest fizycznie przechowywane w systemie, ale będzie jedynie odnośnikiem). Jeżeli wybierzesz tę metodę zdefiniowania miniaturek zdjęć produktów, konieczne jest zadbanie o dokładne wymiary (80 x 80 / 160 x 160 pikseli). W przeciwnym razie może okazać się, że obrazek jest nieco z boku pola produktu.
  • Wstawienie przed administrację – ręczne wprowadzanie karty dla każdego produktu. Jeśli są określone w ten sposób, system oznacza je prefiksem _vyr_ nebo _vyrn_ ci _gen_ a pod.

Przypisanie do kategorii – w pliku importowym trzeba wprowadzić wiążący numer kategorii, w której produkt zostanie pokazany – ten numer można znaleźć bezpośrednio w dziale administracji kategorii produktów (kategorię należy najpierw ręcznie utworzyć, numer kategorii jest zawsze czterocyfrowy, wygląda np. tak 0-0-12 – 45.

Jeżeli produkt jest klasyfikowany do więcej niż jednej kategorii należy wpisać więcej numerów kategorii i oddzielić je znakami „|”.

Parametry – do pliku wpisać należy wartości parametrów prezentowanych produktów – same nazwy parametrów są ustalane w dziale ustawienia e-sklepu.

Załączone zdjęcia – wstawiane w ten sam sposób jak miniaturki zdjęć produktów (Zdjęcia (podgląd)).

Połącz produkty – wpisz numer już istniejącego produktu lub produktu z pliku importowego CSV. System automatycznie paruje produkty zgodnie z tymi numerami.

Dostępność – najpierw trzeba utworzyć wybór dostępności i włączyć odpowiednią wersję magazynu, która nimi operuje (dział Ustawienia esklepu – opcje 4 lub 5) – następnie do pliku importowego wpisać ID wariantów utworzonych w dziale wyboru dostępności, gdzie owe ID można odszukać.

VAT- określane liczbowo (23%, 8%, 5%). Podatek VAT należy najpierw skonfigurować w ustawieniach e-sklepu, a do pliku importowego wpisać tylko numery możliwości VAT.

Przykład: Ustaw pierwszą stawkę VAT na 23%, drugą na 8% i trzecią na 5%. Do pliku importowego wpisz tylko liczbę porządkową danej stawki: pierwsza stawka = 1, druga = 2, trzecia = 3.