Dziennik aktywności

Nową funkcją naszego systemu jest dziennik aktywności.Funkcja ta, jest przydatna w przypadku nadania dostępu do sklepu osobom trzecim. Umożliwia ona

 

sprawdzenie historii aktywności użytkownika któremu nadano dostęp.

 

 

Dzięki tej funkcji, można sprawdzić zamówienia i produkty które zostały zmienione lub usunięte.

 

 

Ponadto, funkcja umożliwia nam skontrolowanie zmian w wariantach produktów a także dodanych,

 

zmienionych i usuniętych użytkowników administracji.


Dziennik aktywności pozwala na kontrolę sekcji; Zamówienia,Produkty a także Zarejestrowani

użytkownicy.

 

W każdej z tych zakładek znajduje się specjalna ikona po której kliknięciu ukaże się historia aktywności

 

związana z kategorią.

 

 

 

Po kliknięciu w ikonę, ukaże się :

 

Pierwsza kolumna prezentuje Klienta, Zamówienie, Wariant lub też Produkt.

 

W przypadku drugiej kolumny, użytkownik może sprawdzić jakie zmiany zostały dokonane.

 

Ostatnia kolumna przedstawia natomiast  użytkownika który tej zmiany dokonał.

 

 

System umożliwia również sprawdzenie

 

historii wszystkich działań.

 

Można je znaleźć podążając za instrukcją na zdjęciu obok.

 

 

Po kliknięciu w zakładkę Zarządzanie użytkownikami system

 

przekieruje Nas do sekcji w której może sprawdzić użytkowników

 

dokonujących zmiany w administracji portalu.

 

 

Widać to na zdjęciu poniżej.