Sposoby dodawania produktów do koszyka – Opcja 2

Druga opcja polega na tym, że po kliknięciu przycisku Kup pojawia się komunikat w formie okna pop-up z informacją o dodaniu produktu do koszyka.Zakupione produkty tak jak informacje o przeprowadzonych transakcjach nadal pozostają zachowane i również stąd można przejść do złożenia zamówienia lub kontynuować zakupy.

1

Do komunikatu w oknie pop-up można dodać inne informacje, podobne produkty lub własny tekst niestandardowy.

2

Okno komunikatu zostało utworzone przy użyciu skryptu Javascript, i jeśli nie zostanie on w całości załadowany na stronę, krok ten jest pomijany, a proces zamówienia odbywa się w wersji klasycznej koszyka (wersja oryginalna).