Masowe drukowanie zamówień i faktur

Dodano możliwość masowego druku zamówień oraz faktur.Opcje masowego drukowania znajdziecie w sekcji E-sklep → Zamówienia, między innymi masowymi funkcjami. Po pierwsze konieczne jest odfiltrowanie i oznaczenie wybranych zamówień, a następnie wybranie „Drukowanie zamówień” lub „Drukowanie faktur”.

1