Nowy formularz zamówienia

Dodaliśmy nową funkcję konfiguracji formualrza zamówieniaUstawienia formularza znajdziecie w dziale E-sklep -> Ustawienia e-sklepu zakładka FORMULARZ ZAMÓWIENIA.

t

 

W nowej wersji edycji formularza zamówienia operujemy na tak zwanych grupach pól. Każda grupa klasyfikuje rodzaj danych, które chcemy uzyskać od zamawiającego. Na przykład dane kontaktowe, Dane firmy, Adres dostawy i inne. W grupie znajdziemy pola i ich nazwy, które klient musi lub może wypełnić. Pola jak i grupy pól możemy dowolnie dodawać jak i usuwać.

1

Pola można dowolnie przesuwać z grupy do grupy klikając na nie myszką i przeciągając w wybrane miejsce.

Dodanie pustego pola służy do układania dowolnej struktury formularza. Puste pole nie ukazuje się w formularzu, słuzy jako zapełnienie miejsca z lewej lub prawej strony.

1

Po kliknięciu Dodaj pole mamy pięć rodzaji pól do wprowadzania danych do wyboru.

Pole tekstowe - zwyczajne pole do wprowadzenia krótkich danych tekstowych.

5

Wybierz pole - pole wyboru opcji. Po wstawieniu tego pola, przy jego nazwie jest ikonka z numerami 123 po klieknięciu na nią wpisujemy opcje, które zamawiający będzie miał do wyboru.

8

Duże pole tekstowe - ten typ służy do wprowadzania dłuższego tekstu

yh

Pole wyboru - służy temu, aby klient mógł odhaczyć lub pozostawić nieodhaczone. Na przykład zgodzić się na coś bądź nie.

 

g

Ostatni rodzaj pola to Transfer plików - zamawiający będzie mógł za pomocą przycisku przesłać plik tekstowy lub obraz na nasz zerwer. Plik ten będzie umieszczony potem w administracji e-sklepu, w podglądzie konkretnego zamówienia.

 

bhy

Wszystkie pola w edycji formularza mają w prawym górnym rogu dwie lub trzy ikony. Jeżeli przy polu nie znajduje się krzyżyk (usuń) to oznacza, że pole jest standardowe i nie można go usunąć. Nie można także usunąć grupy, w której znajduje się pole standardowe, jednak wszystkie pola można przenośić między grupami. Ikona ołówka (edytuj) służy do edycji pola. Ikona z wykrzyknikiem ustala, czy pole jest wymagane do wypełnienie czy tylko opcjonalne.

t