Nielimitowana ilość parametrów produktu

Wczoraj nastąpiła aktualizacja parametrów produktu w systemie. Praca z parametrami od teraz będzie wyglądała trochę inaczej niż dotychczas, ale na pewno jest bardziej funkcjonalna.Podstawowe działania na parametrach:

 

s

W tej chwili możemy dodać nieskończoną ilość parametrów produktu. Są to podstawowe ustawienia, które teraz dodajemy w sekcji Parametry w edycji produktu. Parametry znajdują się w zakładce obok okna z opisem produktu. Tutaj wpisujemy nazwę nowego parametru i jego wartość.

s

Jeżeli tutaj tworzymy parametry, one nam się zapisują w pamięci systemu i w kolejnych produktach już możemy je tylko wybierać z listy

e

Lista wszystkich parametrów w sklepie znajduje się w sekcji E-sklep -> Parametry.

w

Kliknij na czarną strzałkę z lewej strony wybranego parametru, przytrzymaj i przenieś parametr w dół/w górę. W ten sposób możesz sobie ustalić wygodną kolejność parametrów ogółem. Nie zapomnij po zmianie kliknąć przycisk Zachowaj zmiany.

f

Kliknij na ikonę ołówka - zmienisz nazwę tego parametru. Nazwa tego parametru zmieni się w szczegółach produktów, dla którego został przypisany ten parametr. Po zmianie nazwy parametr zmieni się na zielono, ale zmiana zostanie zachowana dopiero po kliknięciu przycisku Zachowaj zmiany. Ikona strzałki z prawej strony przywróci parametr do poprzedniego stanu.

f

Ikona krzyżyka usuwa parametr wraz z jego wartościami. Po kliknięciu na krzyżyk wyskoczy okienko z potwierdzeniem usunięcia parametru. Po potwierdzeniu parametr zaznaczy się na czerwono, ale jeszcze nie został usunięty. Dopiero po kliknięciu Zachowaj zmiany - usuniesz parametr. Ikona strzałki z prawej strony przywróci parametr do poprzedniego stanu.

s

Ikona suwaków wyświetli wszystkie wpisane do tej pory wartości danego parametru. d

 

 

Rozmieszczenie parametrów

Po prawej stronie na liście parametrów mamy cztery miejsca rozmieszczenia danego parametru w szczegółach produktu. Możemy dla danego parametru przypisać jedno miejsce, dwa, a nawet wszystkie. Po zaznaczeniu odpowiednich sekcji, aby je zapisać Kliknij Zachowaj zmiany.

s

Parametry możemy umieścić w nagłówku (obok zdjęcia głównego), nad opisem produktu, pod opisem produktu oraz w oddzielnej zakładce parametry.

d

O kolejności wszystkich parametrów pisaliśmy wyżej. Można także ustalić kolejność parametrów dla każdego produktu oddzielnie. W edycji danego produktu na liście parametrów mussimy zaznaczyć pole Użyj induwidualnej kolejności parametrów. Czarne strzałki z lewej strony parametrów to suwaki, kliknij, przytrzymaj i przenieś parametr w dół lub górę. Zachowaj zmiany.

ed

Parametry systemowe

W eksporcie produktów do porównywarek cen najważniejszy jest producent. Domyślnie do pliku xml wyeksportuje się Parametr o nazwie "Producent", ale możesz to zmienić w sekcji E-sklep -> Parametry -> Parametry systemowe. Tutaj do producenta oraz trzech innych parametrów, które zostaną wyeksportowane do pliku xml możesz przypisać dowolne parametry wcześniej utworzone w sklepie.

s